Elintarvikeala

Automaatio on elintarvikealan tulevaisuuden mahdollistaja

Automaatiopalvelut, elintarvikeala

Elintarvikkeiden valmistukseen liittyy paljon kappaletavaran käsittelyä. Prosessia ohjaavat tiukat laatu- ja hygieniavaatimukset. Prosesseja tehostamalla tuotantolinjojen kannattavuutta voidaan merkittävästi parantaa – myös pienissä yrityksissä.

Automaation merkitys elintarviketeollisuudessa kasvaa; automaatio ja robotiikka ovat jo ratkaisevasti muuttaneet koko elintarvikeketjun toimintamalleja. Tiukasti kilpaillulla alalla investoinnit tuotantoteknologiaan ovat välttämättömiä.

Tuotannon automatisoinnilla tehokkuutta ja laatua kannattaa hakea automaatiolla jo melko pienissäkin tuotantoyksiköissä

Elintarvikealan siirtymistä automatisoituihin prosesseihin vauhdittaa moni asia. Kyse ei ole ainoastaan manuaalisten työvaiheiden tehostamisesta, vaan myös työergonomian parantamisesta, hygieniavaatimuksista sekä laadunhallinnasta. Elintarvikealalla turvallisuus- ja hygieniavaatimukset ovat samaa luokkaa kuin lääketeollisuudessa.

Työmäärää ja vastuuta ajatellen tuotannon automatisoinnilla tehokkuutta ja laatua kannattaa hakea automaatiolla jo melko pienissäkin tuotantoyksiköissä. Olennaista on tuotannon ja prosessien analyyttinen tarkastelu - löytyykö ratkaisu manuaalisen työn kehittämisestä vai tarvitaanko automatisoitua ratkaisua. Hyödynnä Kaptaksen kokemusta arvoketjuanalyysissä!

Kaivattua tehokkuutta ja toimintavarmuutta saadaan monesti lisää jo aiemmin toteutettujen automaatioratkaisujen älykkäällä päivittämisellä

Tehokkuuden kokonaisvaltainen parantaminen näkyy asiakkaidemme prosesseissa muun muassa:

 • Lyhentyneinä asetusaikoina
 • Lyhentyneinä odotusaikoina
 • Häiriöiden minimointina
 • Hukan minimointina
 • Parantuneena laatuna
 • Kannattavuuden parantumisena
 • Työturvallisuuden parantumisena
 • Työtyytyväisyyden lisääntymisenä

Kaptas-automaatiopalvelut

Asiantuntijapalvelut

 • Teknologia­kartoitukset
 • Kokoonpantavuus­analyysit/prosessi­optimoinnit
 • Laadunvarmistus, jatkuva parantaminen
 • Tehokkuuden nosto

Teollistaminen

 • Prosessiosaamisen avulla pystymme analysoimaan ja optimoimaan tuotteen ja valmistusprosessien toiminnan sekä antamaan parannusehdotuksia.

Konevalmistus, projektointi

 • Kokoonpanokoneiden ideointi valmiiksi testattujen perusratkaisujen ympärille nopeuttaa ja yksinkertaistaa valmistusta.
 • Verkostomme avulla pystymme suunnittelemaan ja valmistamaan myös suurempia kokonaisuuksia.
 • Toimimme kansainvälisesti, voimme myös valvoa koneprojekteja asiakkaan edustajina.

After Sales

 • Kaptaksen After Sales -konseptiin kuuluu asiakkaan tehokas perehdyttäminen ja kouluttaminen. Osaaminen, asenne ja Kaptas-laatu konkretisoituvat asiakkaan eduksi.
 • Luomme etäyhteyden toimittamiimme automaatiolinjoihin. Seuraamme linjojen toimintaa, käyttöastetta ja mahdollisia ongelmia. Pystymme ennakoimaan tilanteita ja tekemään tarvittavia vianmäärityksiä ja korjauksia.
 • Proaktiivisuus on Kaptaksen tapa toimia. Kaptaksen ylläpitosopimuksella varmistetaan, että tuotanto toimii ilman katkoksia ja odottelua.
 • Teollisen internetin hyödyntämisessä yhteistyökumppanimme on Roima Intelligence Inc.