Lääketeollisuus

Kaptas-konseptin ylivoimainen joustavuus

Automaatiopalvelut, lääketeollisuus

Lääketeollisuudelle tuotteen nopea markkinoillepääsy on ratkaisevan tärkeätä. Kaptas Oy:n luoma konsepti mahdollistaa lääketeollisuuden kilpailukyvyn tuotekehityksen ja tuotannon herkässä alkuvaiheessa. Osaamisellaan Kaptas on ansainnut lääketeollisuuden luottamuksen protosarjoista massatuotantoon

Kilpailukykyä joustavalla konseptilla

Kaptas-konseptin ansiosta lääketeollisuusyhtiöt pystyvät ajoittamaan investoinnit kokoonpanon suursarjatuotantoon turvallisesti ja kustannustehokkaasti

Konsepti mahdollistaa merkittävän kilpailuedun lääketeollisuudelle

Tuotantolinjat skaalautuvat asiakkaan volyymien kasvaessa, toteutetut vuosituotantovolyymit ovat 1-20 miljoonaa kappaletta, (BX, Spider, Slimline, Highspeed).

Tuotetta pystytään valmistamaan kriittisessä alkuvaiheessa mahdollisimman kustannustehokkaasti aina siihen saakka, kunnes kliinisissä testeissä ja myös markkinoiden reaktioissa mahdollisesti esille tulevat haasteet on saatu ratkaisua. Kustannustehokkuus, laatu ja asiakastarpeiden ymmärtäminen ovat Kaptaksen asiakkailleen tarjoamia ylivoimatekijöitä.

Älykkään automaation, robotiikan ja keinoälyn suomalaista osaamista hyödynnetään lääketeollisuudessa jo nyt maailmanlaajuisesti

Kaptas-konsepti on hiottu toimimaan tehokkaasti suunnittelusta toteutukseen. Markkinat vaativat nopeaa reagointia asiakastarpeisiin. Toimitusaika onkin yksi Kaptaksen ehdottomia valtteja.

Kaptas osana arvoverkostoa

Kansainvälistä lääketeollisuutta palveleva alihankintateollisuus on osa terveysteknologiaa, jonka ympärille Pohjois-Karjalaan on rakentunut huomattavan vahva arvoverkosto.

Kaptas Oy on keskeinen toimija ekosysteemissä, johon Pohjois-Karjalassa kuuluvat myös muun muassa Phillips Medisize, Valukumpu, Muovisola, Muottituote, Thermo Fischer sekä Medix Biochemica.

Lääketeollisuutta palveleva pohjoiskarjalainen ekosysteemi rakentuu osaamiseen, asenteeseen, yhteistyöhön ja kyvykkyyteen ymmärtää kokonaisuus asiakkaan näkökulmasta.

Pohjoiskarjalainen osaamiskeskittymä on tärkeä osa suomalaista terveysalan innovatiivista kokonaisuutta. Ekosysteemi rakentuu ihmisten osaamiseen, asenteeseen, yhteistyöhön ja kyvykkyyteen ymmärtää kokonaisuus asiakkaan näkökulmasta.

Kaptas-automaatiopalvelut

Asiantuntijapalvelut

 • Teknologia­kartoitukset
 • Kokoonpantavuus­analyysit/prosessi­optimoinnit
 • Laadunvarmistus, jatkuva parantaminen
 • Tehokkuuden nosto

Teollistaminen

 • Prosessiosaamisen avulla pystymme analysoimaan ja optimoimaan tuotteen ja valmistusprosessien toiminnan sekä antamaan parannusehdotuksia.

Konevalmistus, projektointi

 • Kokoonpanokoneiden ideointi valmiiksi testattujen perusratkaisujen ympärille nopeuttaa ja yksinkertaistaa valmistusta.
 • Verkostomme avulla pystymme suunnittelemaan ja valmistamaan myös suurempia kokonaisuuksia.
 • Toimimme kansainvälisesti, voimme myös valvoa koneprojekteja asiakkaan edustajina.

After Sales

 • Kaptaksen After Sales -konseptiin kuuluu asiakkaan tehokas perehdyttäminen ja kouluttaminen. Osaaminen, asenne ja Kaptas-laatu konkretisoituvat asiakkaan eduksi.
 • Luomme etäyhteyden toimittamiimme automaatiolinjoihin. Seuraamme linjojen toimintaa, käyttöastetta ja mahdollisia ongelmia. Pystymme ennakoimaan tilanteita ja tekemään tarvittavia vianmäärityksiä ja korjauksia.
 • Proaktiivisuus on Kaptaksen tapa toimia. Kaptaksen ylläpitosopimuksella varmistetaan, että tuotanto toimii ilman katkoksia ja odottelua.
 • Teollisen internetin hyödyntämisessä yhteistyökumppanimme on Roima Intelligence Inc.