Muovi ja metalli

Automaatio on tuloksenteon elinehto

Automaatiopalvelut, muovi ja metalli

Yrityksen on pysyttävä tuottamaan markkinoille enemmän ja parempia tuotteita pienemmillä resursseilla. Menestyvänkin yrityksen pitää tehdä laadun, hinnan ja palvelukyvyn hyväksi koko ajan töitä. Kaptas-automaatio kasvattaa tuotannon lisäarvoa.

Kaptas-prosessiosaaminen

Kaptas analysoi ja optimoi kokoonpanon prosesseja ja antaa parannusehdotuksia. Analyyttisen tarkastelun pohjalta nähdään, löytyykö ratkaisu manuaalisen työn kehittämisestä vai tarvitaanko automatisoitua ratkaisua. Kaivattua tehokkuutta ja toimintavarmuutta saadaan monesti lisää jo aiemmin toteutettujen automaatioratkaisujen älykkäällä päivittämisellä.

Automaatiolla voidaan napsia kaksinumeroisia kasvulukuja, luoda uutta työtä ja pitää asiakkaat tyytyväisinä

Laatu ja alhaiset tuotantokustannukset eivät ole enää kilpailuvaltteja, vaan hengissä pysymisen elinehto. Automaatiolla tuotannon lisäarvo kasvaa. Tehokkuutta voidaan parantaa tekemällä oikeita asioita tuottamattomien sijaan.

Kaikkia Kaptaksen asiakastoimialoja yhdistää automaation välttämättömyys: oikein toteutettu automaatio vahvistaa yritysten kilpailukykyä. Muovi, metalli, elektroniikka, elintarvike, lääketeollisuus – Kaptakselle kertynyt kokemus eri toimialoilta hyödyttää kaikkia asiakkaita.

Tehokkuuden kokonaisvaltainen parantaminen näkyy asiakkaidemme prosesseissa muun muassa:

 • Lyhentyneinä asetusaikoina
 • Lyhentyneinä odotusaikoina
 • Häiriöiden minimointina
 • Hukan minimointina
 • Parantuneena laatuna
 • Kannattavuuden parantumisena
 • Työturvallisuuden parantumisena
 • Työtyytyväisyyden lisääntymisenä
Älykkäällä automaatiolla yritykset pystyvät saavuttamaan uusia markkinoita. Kustannustehokkuudella ja laadulla pystytään luomaan lisää työtä.

Kaptas-automaatiopalvelut

Asiantuntijapalvelut

 • Teknologia­kartoitukset
 • Kokoonpantavuus­analyysit/prosessi­optimoinnit
 • Laadunvarmistus, jatkuva parantaminen
 • Tehokkuuden nosto

Teollistaminen

 • Prosessiosaamisen avulla pystymme analysoimaan ja optimoimaan tuotteen ja valmistusprosessien toiminnan sekä antamaan parannusehdotuksia.

Konevalmistus, projektointi

 • Kokoonpanokoneiden ideointi valmiiksi testattujen perusratkaisujen ympärille nopeuttaa ja yksinkertaistaa valmistusta.
 • Verkostomme avulla pystymme suunnittelemaan ja valmistamaan myös suurempia kokonaisuuksia.
 • Toimimme kansainvälisesti, voimme myös valvoa koneprojekteja asiakkaan edustajina.

After Sales

 • Kaptaksen After Sales -konseptiin kuuluu asiakkaan tehokas perehdyttäminen ja kouluttaminen. Osaaminen, asenne ja Kaptas-laatu konkretisoituvat asiakkaan eduksi.
 • Luomme etäyhteyden toimittamiimme automaatiolinjoihin. Seuraamme linjojen toimintaa, käyttöastetta ja mahdollisia ongelmia. Pystymme ennakoimaan tilanteita ja tekemään tarvittavia vianmäärityksiä ja korjauksia.
 • Proaktiivisuus on Kaptaksen tapa toimia. Kaptaksen ylläpitosopimuksella varmistetaan, että tuotanto toimii ilman katkoksia ja odottelua.
 • Teollisen internetin hyödyntämisessä yhteistyökumppanimme on Roima Intelligence Inc.