Elintarvikeala

Automaatio on elintarvikealan tulevaisuuden mahdollistaja

Automaatiopalvelut, elintarvikeala

Elintarvikkeiden valmistukseen liittyy paljon kappaletavaran käsittelyä. Prosessia ohjaavat tiukat laatu- ja hygieniavaatimukset. Prosesseja tehostamalla tuotantolinjojen kannattavuutta voidaan merkittävästi parantaa – myös pienissä yrityksissä.

Automaation merkitys elintarviketeollisuudessa kasvaa; automaatio ja robotiikka ovat jo ratkaisevasti muuttaneet koko elintarvikeketjun toimintamalleja. Tiukasti kilpaillulla alalla investoinnit tuotantoteknologiaan ovat välttämättömiä.

Tuotannon automatisoinnilla tehokkuutta ja laatua kannattaa hakea automaatiolla jo melko pienissäkin tuotantoyksiköissä

Elintarvikealan siirtymistä automatisoituihin prosesseihin vauhdittaa moni asia. Kyse ei ole ainoastaan manuaalisten työvaiheiden tehostamisesta, vaan myös työergonomian parantamisesta, hygieniavaatimuksista sekä laadunhallinnasta. Elintarvikealalla turvallisuus- ja hygieniavaatimukset ovat samaa luokkaa kuin lääketeollisuudessa.

Työmäärää ja vastuuta ajatellen tuotannon automatisoinnilla tehokkuutta ja laatua kannattaa hakea automaatiolla jo melko pienissäkin tuotantoyksiköissä. Olennaista on tuotannon ja prosessien analyyttinen tarkastelu - löytyykö ratkaisu manuaalisen työn kehittämisestä vai tarvitaanko automatisoitua ratkaisua. Hyödynnä Kaptaksen kokemusta arvoketjuanalyysissä!

Kaivattua tehokkuutta ja toimintavarmuutta saadaan monesti lisää jo aiemmin toteutettujen automaatioratkaisujen älykkäällä päivittämisellä

Tehokkuuden kokonaisvaltainen parantaminen näkyy asiakkaidemme prosesseissa muun muassa:

  • Lyhentyneinä asetusaikoina
  • Lyhentyneinä odotusaikoina
  • Häiriöiden minimointina
  • Hukan minimointina
  • Parantuneena laatuna
  • Kannattavuuden parantumisena
  • Työturvallisuuden parantumisena
  • Työtyytyväisyyden lisääntymisenä