Muovi ja metalli

Automaatio on tuloksenteon elinehto

Automaatiopalvelut, muovi ja metalli

Yrityksen on pysyttävä tuottamaan markkinoille enemmän ja parempia tuotteita pienemmillä resursseilla. Menestyvänkin yrityksen pitää tehdä laadun, hinnan ja palvelukyvyn hyväksi koko ajan töitä. Kaptas-automaatio kasvattaa tuotannon lisäarvoa.

Kaptas-prosessiosaaminen

Kaptas analysoi ja optimoi kokoonpanon prosesseja ja antaa parannusehdotuksia. Analyyttisen tarkastelun pohjalta nähdään, löytyykö ratkaisu manuaalisen työn kehittämisestä vai tarvitaanko automatisoitua ratkaisua. Kaivattua tehokkuutta ja toimintavarmuutta saadaan monesti lisää jo aiemmin toteutettujen automaatioratkaisujen älykkäällä päivittämisellä.

Automaatiolla voidaan napsia kaksinumeroisia kasvulukuja, luoda uutta työtä ja pitää asiakkaat tyytyväisinä

Laatu ja alhaiset tuotantokustannukset eivät ole enää kilpailuvaltteja, vaan hengissä pysymisen elinehto. Automaatiolla tuotannon lisäarvo kasvaa. Tehokkuutta voidaan parantaa tekemällä oikeita asioita tuottamattomien sijaan.

Kaikkia Kaptaksen asiakastoimialoja yhdistää automaation välttämättömyys: oikein toteutettu automaatio vahvistaa yritysten kilpailukykyä. Muovi, metalli, elektroniikka, elintarvike, lääketeollisuus – Kaptakselle kertynyt kokemus eri toimialoilta hyödyttää kaikkia asiakkaita.

Tehokkuuden kokonaisvaltainen parantaminen näkyy asiakkaidemme prosesseissa muun muassa:

  • Lyhentyneinä asetusaikoina
  • Lyhentyneinä odotusaikoina
  • Häiriöiden minimointina
  • Hukan minimointina
  • Parantuneena laatuna
  • Kannattavuuden parantumisena
  • Työturvallisuuden parantumisena
  • Työtyytyväisyyden lisääntymisenä
Älykkäällä automaatiolla yritykset pystyvät saavuttamaan uusia markkinoita. Kustannustehokkuudella ja laadulla pystytään luomaan lisää työtä.