Lääke-ja diagnostiikkateollisuus

Kaptas-automaation ylivoimainen joustavuus

Automaation osaaminen ja kokemus

Vuosikymmenten työskentely lääketeollisuuden automaatiokumppanina on opettanut meille sen tärkeimmän – asiakastarpeiden todellisen ymmärryksen. Erikoiskoneiden suunnittelijana ja toteuttajana olemme olleet merkittävällä tavalla mahdollistamassa suomalaisen lääke- ja diagnostiikkateollisuuden kansainvälistymistä.

Kilpailukykyä Kaptas-automaatiolla

Osaamisellaan Kaptas on ansainnut lääke- ja diagnostiikkateollisuuden luottamuksen protosarjoista massatuotantoon. Suunnittelemme ja toteutamme ratkaisuja, jotka vahvistavat asiakkaidemme kilpailukykyä.

Skaalautuva tuotantoautomaatio

Yksi esimerkki asiakaslähtöisestä ajattelutavastamme on Kaptas-konsepti. Se on lääketeollisuuden tarpeisiin kehitetty joustava ja skaalautuva konsepti, jolla varmistetaan tuotteen nopea markkinoillepääsy tuotekehityksen ja tuotannon herkässä alkuvaiheessa. Konseptin ansiosta lääketeollisuusyhtiöt pystyvät ajoittamaan investoinnit kokoonpanon suursarjatuotantoon turvallisesti ja kustannustehokkaasti

Konsepti mahdollistaa merkittävän kilpailuedun lääketeollisuudelle.

Tuotantolinjat skaalautuvat asiakkaan volyymien kasvaessa, toteutetut vuosituotantovolyymit ovat 1-20 miljoonaa kappaletta, (BX, Spider, Slimline, Highspeed).

Tuotetta pystytään valmistamaan kriittisessä alkuvaiheessa mahdollisimman kustannustehokkaasti aina siihen saakka, kunnes kliinisissä testeissä ja myös markkinoiden reaktioissa mahdollisesti esille tulevat haasteet on saatu ratkaisua. Kustannustehokkuus, laatu ja asiakastarpeiden ymmärtäminen ovat Kaptaksen asiakkailleen tarjoamia ylivoimatekijöitä.

Älykkään automaation, robotiikan ja keinoälyn suomalaista osaamista hyödynnetään lääketeollisuudessa jo nyt maailmanlaajuisesti.

Lääke- ja diagnostiikkateollisuuden automatisoinnissa Kaptaksen automaatioratkaisut ja erikoiskoneiden toteuttaminen on hiottu toimimaan tehokkaasti suunnittelusta toteutukseen. Markkinat vaativat nopeaa reagointia asiakastarpeisiin. Toimitusaika onkin yksi Kaptaksen ehdottomia valtteja.

Good Manufacturing Practices

GMP, Good Manufacturing Practices -ohjeet koskevat kaikkea lääkkeiden valmistukseen liittyvää toimintaa sekä käytettäviä koneita ja järjestelmiä. Kaptas suunnittelee ja valmistaa automaatiolinjoja ja kokoonpanolaitteita lääkinnällisten laitteiden valmistajille sekä In vitro -diagnostiikkaan tarkoitettujen lääkinnällisten laitteiden valmistajille. GMP:n ohjeita ja määräyksiä noudattamalla varmistamme, että tuotantoa ja laadunvalvontaa koskevat järjestelyt on toteutettu turvallisesti ja laadukkaasti.

Automaation rooli lääketeollisuudessa

Lääke- ja diagnostiikkateollisuus on vastuullinen toimiala. Alan teollisuuden automaatiotoimittajana myös Kaptas kantaa vastuunsa ihmisten terveydestä ja hyvinvoinnista. Tunnemme lääke- ja diagnostiikkateollisuuden viranomaisvaatimukset.

Älykäs automaatio, tuotantolinjojen modulaarisuus, asiakkaan liiketoiminnan ymmärtäminen ja taito konkretisoida tieto toimiviksi ratkaisuiksi on Kaptaksen osaamisen ydintä. Konsepti on hiottu tehokkaaksi suunnittelusta toteutukseen.

Terveysteknologian verkosto

Kansainvälistä lääke- diagnostiikkateollisuutta palveleva alihankintateollisuus on osa terveysteknologiaa. Kaptas on luonut vahvan kumppaniverkoston, jonka jäsenet edustavat alansa parasta osaamista – suunnittelusta simulointiin ja koneistuksesta komponentteihin.

Arvoverkoston ydintä ovat ihmisten osaaminen ja kokemus, asenne, yhteistyö ja kyky ymmärtää kokonaisuus asiakkaan näkökulmasta. Arvoverkostoomme kuuluvat muun muassa Phillips Medisize, Muovisola, Muottituote, Medix Biochemica sekä Movetec Oy.

Tutustu lähemmin: Solutions with insight


Automaatio-osaamisen laatu ja validointi

Kaptas toimii GMP (Good Manufacturing Practice) -menettelytapojen mukaisesti. Automaatioratkaisujen validoinnilla varmistetaan, että valmistamamme laitteisto täyttää ennalta määritellyt kriteerit. Good Manufacturing Practice -ohjeiston lähtökohta on potilasturvallisuuden varmistaminen.

Kaptas Oy:llä on Bureau Veritaksen sertifioima ISO 9001 -toimintajärjestelmä. Automaatioratkaisut Kaptas toteuttaa EU:n konedirektiivin 2006/42/EY vaatimusten mukaisesti.

Lue myös

Muovi ja metalli

Lue lisää

Lue myös

Automaatio­palvelut

Lue lisää