Kaptas-automaatiopalvelut

Adaptable Automation Associate

Kaptas - Adaptable Automation Associate

Tuotantoautomaation asiantuntijapalvelut

 • Teknologiakartoitukset
 • Kokoonpantavuusanalyysit/prosessioptimoinnit
 • Laadunvarmistus, jatkuva parantaminen
 • Tehokkuuden nosto

Teollistaminen

 • Prosessiosaamisen avulla pystymme analysoimaan ja optimoimaan tuotteen ja valmistusprosessien toiminnan sekä antamaan parannusehdotuksia.

Konevalmistus, projektointi

 • Kokoonpanokoneiden ideointi valmiiksi testattujen perusratkaisujen ympärille nopeuttaa ja yksinkertaistaa valmistusta.
 • Verkostomme avulla pystymme suunnittelemaan ja valmistamaan myös suurempia kokonaisuuksia.

Automaatioprojektin systemaattinen seuranta

Systemaattisella projektinhallinnalla varmistetaan tavoiteltu lopputulos hukka ja virheet minimoiden. Kaptaksen asiakasprojektit etenevät selkeästi asetettujen tarkistuspisteiden (Milestones) kautta tavoiteltuun lopputulokseen. Projektien seurantaa tehdään kahdella tasolla, yhdessä asiakkaan kanssa ja sisäisesti Kaptaksella.

 Kaptas-Milestonet M1-M6

 • M1: Projektin Kick Off, jossa käydään läpi projektin tavoitteet/vaatimukset/haasteet
 • M2: Suunnittelukatselmukset ja ratkaisujen hyväksyttäminen yhteistyössä asiakkaan kanssa
 • M3: Valmistuksen starttipalaveri, jossa Kaptaksen tiimi käy projektin yksityiskohtaisesti läpi mekaniikan, teknologioiden ja automaatioratkaisujen valintojen osalta
 • M4: Testauksen aloitus, jossa käydään läpi laitteelle tehtävät testaukset
 • M5: Koeajojen suorittaminen
 • M6: Asiakkaan hyväksyntä laitteelle

Projektipalaverikäytännöt – mm. tarvittava kokoontumisten määrä ja projektipalaverien eri vaiheiden osallistujat – sovitaan asiakkaan toiveiden ja projektin vaatimusten mukaisesti. Kaptas seuraa projekteja sisäisesti minimissään viikoittain ja tarvittaessa tiheämmin.

Jokaisessa projektissa Kaptas nimeää asiakkaalle kontaktihenkilön, jonka kautta projektiin liittyvä asiointi kanssamme on mahdollisimman mutkatonta.

After Sales

 • Kaptaksen After Sales -konseptiin kuuluu asiakkaan tehokas perehdyttäminen ja kouluttaminen. Osaaminen, asenne ja Kaptas-laatu konkretisoituvat asiakkaan eduksi.
 • Luomme etäyhteyden toimittamiimme automaatiolinjoihin. Seuraamme linjojen toimintaa, käyttöastetta ja mahdollisia ongelmia. Pystymme ennakoimaan tilanteita ja tekemään tarvittavia vianmäärityksiä ja korjauksia.
 • Proaktiivisuus on Kaptaksen tapa toimia. Kaptaksen ylläpitosopimuksella ja sujuvalla varaosapalvelulla varmistetaan, että tuotanto toimii ilman katkoksia ja odottelua.

Kaptas-automaatiokonsepti

Kaptas-ajattelu

Aina on vara parantaa – kyseenalaistaa toimintatapoja ja katsoa asioita uudesta näkökulmasta. Tehostamisen ratkaisu voi löytyä uudesta automaatiosta, aiemmin toteutetun automaatioratkaisun älykkäästä päivityksestä, joskus myös manuaalisen työn kehittämisestä. Automaatio ei ole itseisarvo, asiakkaalle paras mahdollinen kokonaisratkaisu kyllä!

Kaptas-palvelukyky

Olemme asiakkaalle kumppani. Kaptaksen koko ammattilaistiimin intohimo on tuottaa lisäarvoa asiakkaalle. Tehokkuutta, kilpailukykyä, onnistumisia, ratkaisuja isompiin ja pienempiin ongelmiin. Valttimme on asiantuntemus, uusin teknologia, Joensuun ja Turun yksiköiden kapasiteetti ja se tärkein – kokemus.

Kaptaksen oma koneistamo mahdollistaa protovaiheessa nopean reagoinnin. Suunnittelijan ja koneistajan sujuva yhteistyö konkretisoituu asiakkaan hyödyksi myös koneistettavien varaosien saatavuutena.

Kaptas-laatu

ISO 9001 –toimintajärjestelmä tukee Kaptas Oy:n konkreettista jatkuvan parantamisen toimintakulttuuria – Kaptas –laadun rakentamista. Toteutamme projekteja dokumentoiduilla ja järjestelmällisillä prosesseilla. Toimintamme perustuu GMP (Good Manufacturing Practice) –menettelytapoihin ja olemme aidosti ylpeitä validointiosaamisestamme, josta meillä on käytännön kokemusta 1990 –luvulta alkaen.

Lue lisää GMP:sta ja validoinnista

Kaptas-kustannustehokkuus

Automaatiolla saavutetaan tuottavuutta ja kannattavuutta toimialasta riippumatta. Automaatio parantaa teollisuuden kilpailukykyä ja laatua. Henkilöresurssit voidaan ohjata tehokkaasti nimenomaan henkilötyötä vaativiin työvaiheisiin. Jokainen sekunti on meille haaste – ja myös voitto, kun saamme puristettua tuotantolinjan vaiheajasta yhdenkin sekunnin pois.

Kaptas-skaalautuvuus

Kestävän kehityksen periaatteen mukaisesti aikanaan tehdyt investoinnit hyödynnetään tehokkaasti siinä vaiheessa, kun tuotantoa täytyy kasvattaa. Tuotantolinjat skaalautuvat asiakkaan volyymien kasvaessa, toteutetut vuosituotantovolyymit ovat 1–20 miljoonaa kappaletta.

Lue myös

Muovi ja metalli

Lue lisää

Lue myös

Validointi ja GMP-osaaminen

Lue lisää