KAPTAS OY:LLE YRITYKSEN HISTORIAN SUURIN VIENTIKAUPPA

18.5.2015 -

Teollisuuden teknologian ja prosessien kehittämiseen erikoistunut Kaptas Oy on tehnyt historiansa suurimman vientikaupan kansainvälisen lääketeollisuusyhtiön kanssa. Kaptas rakentaa asiakkaalleen diabeteksen hoitoon liittyvän lääkeannostelijan kokoonpanolinjan, joka mahdollistaa 1520 miljoonan kappaleen tuotantokapasiteetin. Ensi vuoden kesällä valmistuva linja sijoitetaan lääketeollisuuden sopimusvalmistaja Medisize Oy:n tiloihin Kontiolahdelle.

Kansainvälisen lääkejätin kanssa solmittu suora kauppa on Kaptakselle iso askel kansainvälisille markkinoille. Yhtiö on määrätietoisesti hionut strategiaansa ja osaamistaan, jolle kansainvälisellä lääke- ja terveydenhuoltoteollisuudella on tiukat kriteerit.

Kaptaksen toimitusjohtaja Pertti Tykkyläinen ja tuotantojohtaja Kari Sinkkonen ovat yhtiön perustamisesta 2007 lähtien puhuneet automaation tehostamisen hyötyjen puolesta.  Kaptaksen valtti on joustava ja skaalautuva tuotannon konsepti, joka mahdollistaa nopean reagoinnin asiakkaan tuotantotarpeisiin.

Kilpailu kiristyy, kehitysorganisaatioita supistetaan, ja tehokkuutta on etsittävä uudenlaisista toimintatavoista. On toimittava entistä älykkäämmin ja toteutettava asioita tehokkaammin. Erityisesti lääketeollisuudessa tuotannon ja automaation virheettömyys ja laadun korostuminen pakottavat kurinalaiseen, kontrolloituun ja dokumentoituun toimintaan.

Tehdas iskussa

Kaupan toteutuminen on merkittävä asia Kaptakselle, mutta se on yhtälailla iso asia koko Pohjois-Karjalan lääketeollisuusklusterille.

Tämän klusterin veturiyhtiönä Medisize Oy:n rooli on ollut ratkaisevan tärkeä. Kaptas on vuosien ajan tehnyt yhteistyötä Medisizen kanssa ja päässyt sitä kautta näyttämään osaamistaan kansainvälisille markkinoille. Uutinen on loistava myös koko yhteistyöverkostollemme, jossa on vahvasti mukana pohjoiskarjalaista osaamista, Sinkkonen painottaa.

Kauppa merkitsee Kaptakselle kymmenien prosenttien liikevaihdon kasvua. Kauppa tuo myös lisää työpaikkoja; yhtiö työllistää nyt 22 ammattilaista, rekrytointeja tarvitaan sekä suunnitteluun että kokoonpanoon.

Vuodenvaihteessa valmistunut tehdaslaajennuksemme osui aikataulullisesti nappiin. Toistan sen, minkä olen monesti aiemminkin todennut – tiloilla on valtava merkitys liiketoiminnallemme. Ilman asianmukaisia tiloja emme olisi uskottavia kumppaneita kansainvälistyvälle asiakaskunnallemme, Kari Sinkkonen muistuttaa.

Sinkkonen ja Tykkyläinen kiittävät vuolaasti yhteistyötä Lipertek Oy:n ja toimitusjohtaja Kari Nousiaisen kanssa.

Kaptas lukeutuu Liperin kärkiyrityksiin toimialalla, jonka kasvun ja kehittymisen näkymät ovat loistavat. Yhtiö on hyvä esimerkki myös siitä, mikä merkitys modernilla tuotantotilalla on kilpailussa. Yhtiö on voinut keskittyä omaan ydinliiketoimintaansa ja nyt näemme, että tulosta syntyy, Kari Nousiainen summaa.

Kaptas- laatu, hinta, toimitusvarmuus

Medisize Oy:n tehtaanjohtaja Keijo Riuttala iloitsee Kaptaksen kaupasta. Valmistuttuaan kokoonpanolinja sijoittuu sopimusvalmistuspalveluja tuottavan Medisizen tuotantolaitokseen.

Kaptas ja Medisize ovat tehneet aiemminkin menestyksellistä yhteistyötä kansainvälisillä kentillä, missä Medisize on vakaa ja tunnettu toimija.

Pienen yrityksen ei ole helppoa päästä todistamaan kyvykkyyttään maailmanluokan jättiyritysten päätöksentekijöille. Tässä kohdin Medisizella on ollut oma roolinsa, kun Kaptas on kytkeytynyt mukaan jo aiemmin osana toimitusketjua, Keijo Riuttala taustoittaa.

Riuttala muistuttaa, että kovassa kansainvälisessä kilpailussa pärjäävät ainoastaan ne, jotka pystyvät tuottamaan asiakkailleen kilpailuetua.

Me suomalaiset emme pysty perustamaan menestystä raaka-aineisiin, saati lähellä oleviin markkinoihin tai kilpailijoita halvempaan energiaan tai halvempiin työvoimakustannuksiin. Laatu, hinta, toimitusvarmuus sekä asioinnin helppous ratkaisevat. Menestymisen mahdollisuus palautuu ihmisten osaamiseen, asenteeseen ja kyvykkyyteen hoitaa oma työnsä.

Lisätiedot:

Kaptas Oy
Pertti Tykkyläinen
toimitusjohtaja
040 726 7630
pertti.tykkylainen@kaptas.fi

Kaptas Oy
Kari Sinkkonen
tuotantojohtaja
040 569 5198
kari.sinkkonen@kaptas.fi

Kaptas Oy on teollisuuden teknologian ja prosessien kehittämiseen erikoistunut asiantuntijayritys. Kaptaksen kehittämä tuotannon konsepti ja oivaltavat teknologiaratkaisut konkretisoituvat asiakkaille kilpailutekijänä, kustannustehokkuutena ja laatuna. Yhtiön asiakaskuntaa ovat lääketeollisuus, muovi ja metalli sekä elintarvikeala. Kaptas työllistää 22 alan ammattilaista, liikevaihto on noin 4 miljoonaa euroa. www.kaptas.fi

Taustaa Pohjois-Karjalan terveysteknologian klusterista

Terveysala on maailman nopeimmin kasvavia toimialoja. Pohjois-Karjalaan on vuosien mittaan syntynyt merkittävä kansainvälistä lääketeollisuutta palveleva osaamisklusteri. Terveydenhuoltoteollisuus on korkean teknologian teollisuutta, ja toimialaa ohjaavat tiukat laatu- ja viranomaisvaatimukset. Yritysten asema on voinut vahvistua vain ja ainoastaan todellisen osaamisen ja näyttöjen kautta.

Varovaisestikin arvioiden Pohjois-Karjalan lääketeollisuuden klusteriin kuuluvat yritykset työllistävät noin 1 000 henkilöä. Työllistämisvaikutukset kasvavat edelleen merkittävästi, kun huomioidaan em. yritysten käyttämä alihankintaverkosto. Muutamia kärkitoimijoita alueella:

  • Medisize Oy
  • Medix Biochemica
  • Kaptas Oy
  • Muottituote Group
  • Valukumpu
  • Muovisola
  • Thermo Fisher Scientific Oy

Perinteinen toimialajaottelu (muovi-metalli-metsä) ei tulevaisuudessa enää päde, ”poikkitieteellisyys” on arkea hyvinkin monenlaisten yritysten palveluissa ja tuotannossa. Esimerkiksi fotoniikka on aikamme merkittävimpiä mahdollistavia teknologioita elektroniikkateollisuudesta energiaan ja elintarvikkeisiin sekä lääketeollisuuteen.