Kaptas Oy:lle ISO 9001 -laatusertifikaatti

2.3.2015 -

Bureau Veritas on myöntänyt Kaptas Oy:lle ISO 9001 -laatusertifikaatin. Kasvavalle ja kansainvälistyvälle Kaptakselle sertifiointi on tärkeä näyttö laadunhallinnasta läpi koko prosessin. Asiakaskunnassa tiukimmat laatuvaatimukset tulevat lääketeollisuudesta.

Sertifioitu johtamisjärjestelmä tukee organisaation jatkuvaa kehittymistä ja auttaa yritystä vastaamaan tuotteitaan tai palvelujaan koskeviin asiakkaiden ja viranomaisten odotuksiin. Sertifikaatti on puolueeton todistus siitä, että järjestelmä täyttää standardin vaatimukset.

Bureau Veritas Certification kuuluu maailman johtaviin sertifiointilaitoksiin. Yhtiön Lead Auditor Henry Stolt muistuttaa, että asiakkaat ovat kaiken liiketoiminnan elinehto. Jotta asiakkaat olisivat tyytyväisiä, tuotteen tai palvelun on täytettävä heidän vaatimuksensa.

Laadunhallinta pyrkii katsomaan asiakkaan etua. Laadussa on kyse siitä, missä määrin tuotteille ja palveluille asetetut vaatimukset täyttyvät. Kaptaksen tapauksessa tiukimmat laatuvaatimukset tulevat lääketeollisuuden asiakaskunnalta. Näihin vaatimuksiin Kaptaksen toimintatapa myös hyvin vastaa, Henry Stolt toteaa.

Kaptaksen sertifiointiprosessi eteni suunnitellusti ja ennakoidussa aikataulussa. Kokeneena auditoijana Stolt antaa kannustavaa palautetta yritykselle.

Kaptaksessa on pystytty luomaan työkaluja ja toimintatapoja, joka tukevat tekemistä ja laatua. Erityisen merkillepantavaa on ollut yrityksen työntekijöiden asenne läpi organisaation. Terve itsevarmuus ja osaaminen tulivat esille monissa keskusteluissa eri työtehtävissä toimivien henkilöiden kanssa.

Auditoijan näkökulmasta laatu – asiakkaan edun varmistaminen – heijastuu Kaptaksessa läpi koko prosessin suunnittelusta ostoon, myynnistä asennukseen, varastosta asiakaspintaan.

Laatu on meille strateginen valinta, joka ulottuu koko yhtiön toimintajärjestelmästä henkilöstön kehittämiseen. Jatkuva kehittyminen ja prosessien parantaminen on kilpailluilla markkinoilla elinehto, Kaptaksen toimitusjohtaja Pertti Tykkyläinen kiteyttää.

Laatujärjestelmän rakentaminen on yritykselle investointi, joka Stoltin mukaan tuo jatkossa säästöjä.

Laadun tekemiseen sitoutuneet ihmiset oivaltavat hyvin nopeasti sellaisia prosessin kohtia, joiden sujuvoittaminen on järkevää. Oivallukset konkretisoituvat usein säästyneinä euroina. Tämä jatkuvan parantamisen ajattelu on Kaptaksessa vahvasti läsnä, Henry Stolt arvioi.