Kaptas Oy:n näkymät vuodelle 2018:

13.2.2018 - Ajankohtaista

Talouden virkistyminen näkyy tilauskannassa, osaajia tarvitaan lisää, teollisuuden automaatioastetta edelleen nostettava

Kaptas Oy:n tilauskanta on vahva ja kattaa kaikki yrityksen asiakassegmentit: muovi- ja metallialan, elintarvikealan sekä lääketeollisuuden. Kaikkia Kaptaksen asiakastoimialoja yhdistää automaation välttämättömyys: oikein toteutettu automaatio vahvistaa yritysten kilpailukykyä.

Yhtiön tilikausi päättyy maaliskuussa. Vuonna 2016 Kaptaksen liikevaihto oli 4,1 miljoonaa euroa.

Energinen verkosto

Kaptas on voimaannuttanut koko Pohjois-Karjalaa ja luonut maakuntaan uutta verkostoitumista. Yhtiön verkostokumppanit edustavat oman alansa parasta osaamista – suunnittelua, simulointia, koneistusta.
Saumattomalla yhteistyöllä ja Kaptas-laadulla yhteistyöverkosto on tarrannut napakasti kiinni kansainvälisistä markkinoista. Viennin ytimessä on lääketeollisuus, joka osoittaa kasvavaa mielenkiintoa pohjoiskarjalaista osaamista kohtaan. Muun muassa vuosi sitten Ruotsiin tehdyt lääketeollisuuden kaupat ovat poikineet uusia tilauksia.
Terveysala on maailman nopeimmin kasvavia toimialoja. Lääketeollisuutta palveleva alihankintateollisuus on osa terveysteknologiaa. Vuonna 2016 Suomen terveysteknologian vienti oli 2,1 miljardia euroa.

Uusia rekrytointeja

Kaptas työllistää suoraan lähes 30 huippuosaajaa. Yhtiö palkkasi vuoden alussa kaksi mekaniikka-asentajaa sekä yhden sähköasentajan.

Lääketeollisuuden automaatioratkaisujen kysynnän kasvun myötä Kaptas tarvitsee lisää myös validoinnin ammattilaisia. Validoija on keskeinen toimija riskinhallinnan ja laadun varmistajana. Validoinnin merkitys korostuu etenkin lääketeollisuuden puolella.

Automaation aika on nyt!

Vuonna 2007 perustettu Kaptas kasvoi kansainväliseksi toimijaksi vuosina, jolloin Suomen talous rämpi taantumassa. Kaptaksen toimitusjohtaja Pertti Tykkyläinen arvioi, että taantuma opetti yrityksiä – turhat rönsyt karsiutuivat ja tehokkuuden merkitys konkretisoitui.

Digitalisaation, robotiikan ja automaation välttämättömyydestä on puhuttu paljon. Automaation hyödyntämisessä on menty eteenpäin, mutta vauhtia olisi syytä parantaa. Kaptas kaipaa lisää tekoja.

– Tuottavuus ja tehokkuus ovat pärjäämisen elinehto. Kustannuksia syntyy tuotteen koko elinkaaren ajan aina tuotesuunnittelusta ja simuloinnista lähtien. Kokoonpanon huomioiminen tuotteen suunnittelun eri vaiheissa on siksi äärimmäisen tärkeää. Käsin tekeminen kasvattaa kustannuksia; jokainen peukalonjälki maksaa, toimitusjohtaja Tykkyläinen muistuttaa.

Kohti uusia markkinoita

Automaation taloudellinen tuotto koostuu monesta osa-alueesta: parantuneesta laadusta, energian ja raaka-aineiden säästöstä, tuotteiden läpimenoaikojen lyhennyksistä, materiaalien lyhentyvästä varastokierrosta ja työvoimakustannusten säästöistä. Toisin sanoen automaation ansiosta tuotantokustannukset laskevat, yksikköhinta pienenee ja tuottavuus kasvaa.

Kaptaksessa tyrmätään ajatus siitä, että automaatio veisi työpaikat. Päinvastoin – tuottavuus ja tehokkuus ovat pärjäämisen elinehto ja paras keino pitää kiinni työpaikoista.

– Automaatiolla voidaan vähentää mekaanisten, vaarallisten ja ihmisen kannalta yksitoikkoisten tehtävien määrää. Älykkäällä automaatiolla yritykset pystyvät saavuttamaan uusia markkinoita. Keskiössä on osaaminen – sen avulla pystymme pitämään kiinni suomalaisesta työstä ja myös luomaan lisää työtä.